AKTUÁLNÍ INFORMACE - DO KINA BEZPEČNĚ

Co je potřeba vědět před návštěvou kina? Je potřeba mít test?

Respirátor? Podívejte se na souhrnná pravidla zde:


Pokud máte možnost, upřednostněte nákup vstupenky online, ať už na našem webu nebo v mobilní aplikaci. Na pokladně pak dejte přednost platbě kartou.

Jelikož se nacházíte v uzavřeném veřejném prostoru, mějte nasazený respirátor FFP2 nebo KN95 přes dýchací cesty.

Prodej občerstvení a jeho konzumace není nijak omezena.

Dodržujte nezbytné dvoumetrové rozestupy od ostatních diváků, pokud nejsou členy vaší domácnosti.

Dezinfekci najdete nejen u vstupu do kina a můžete ji dle libosti použít, a kromě vlastní hygieny tím přispět k bezpečnějšímu prostředí kina.

Veškeré prostory kina jsou pravidelně čištěny a dezinfikovány.

Návštěvníkům, kteří vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 anebo nesplňují aktuální nařízení, nebude umožněn vstup do multikina.

Necítíte se dobře? Zůstaňte pro jistotu doma, rádi vás uvidíme příště!

Náš personál dodržuje veškerá hygienická opatření.

 

Kompletní hygienická opatření v Bezpečném kině LUNA platné od 22.11.2021

Zakazuje se vstup do kina návštěvníkům, kteří vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. 

Do kina se povoluje vstup pouze těm návštěvníkům, kteří splňují tyto podmínky:
a) absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
jde-li o: 
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, nebo
c) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Výjimku z výše uvedených podmínek mají děti do 12 let věku. Vstup do multikin nelze povolit návštěvníkům prokazujícím se negativním výsledkem rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování anebo antigenního testu provedeného v odborné laboratoři.
 
• Všichni návštěvníci po celou dobu návštěvy kina musí mít nasazenu ochranu horních a dolních dýchacích cest třídy FFP2 nebo KN95 s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.
• Každý návštěvník má k dispozici ve vstupu do kina a na pokladně označenou desinfekci rukou.
• Veškerý náš personál je důkladně proškolený, při příchodu na směnu je kontrolován jeho zdravotní stav, používá respirátory FFP2. Průběžně jsou desinfikovány všechny kliky, madla, zábradlí, prodejní pulty, platební terminály apod.
• Každý den je prováděn pravidelný úklid všech veřejných prostor kina virucidními úklidovými prostředky.
 
• Prosíme o udržování minimálních 2metrových rozestupů ve frontách u pokladen a v celém prostoru foyer multikina vyjma partnerů a rodinných příslušníků. Fronty u pokladen jsou organizovány tak, aby byly umožněny dostatečné rozestupy a ty jsou vymezeny podlahovým značením.
• Využijte maximálně bezkontaktních způsobů plateb.
• Pro likvidaci jednorázových hygienických prostředků jako jsou roušky, rukavice apod. používejte odpadkový koš.
 
• Prosíme respektujte všechny pokyny a upozornění pracovníků multikina na dodržování mimořádných hygienických a organizačních opatření. Vše je organizováno v zájmu bezpečnosti a zdraví každého našeho návštěvníka

 

Tým kina LUNA

Fotogalerie

Kalendář akcí

leden
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

Najeďte myší nad kalendář a zobrazí se vám akce. Kliknutím na událost zobrazíte podrobnosti.

Najděte svoji akci

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.