Historie a součanost

Historie KINA v Českém Krumlově 

Pouhé čtyři roky poté, co v Praze založil Dismas Šlambor, alias Viktor Ponrepo, první stálé kino, vzniklo stejné zařízení v Českém Krumlově. Zasloužil se o to vídeňský měšťan Ludvík Lep, nadšený amatér v nově vzniklém kinematografickém oboru, jenž ve Vídni absolvoval zkoušky na obsluhu promítacích přístrojů. Kinosál zřídil Ludvík Lep v pronajatém malém sálku v Nové hospodě na Horní Bráně č.2 v Českém Krumlově (dnes Městské divadlo). Nejdůležitější součástí tohoto kulturního stánku byl promítací přístroj Pathé Apparat, model 1909 s výrobním číslem 12 299. První představení se hrálo mezi 20. a 26. říjnem 1911. Vedle tohoto Lepova kina  vzniklo v Českém Krumlově české kino, jehož provozovatelem se stal místní odbor Národní jednoty pošumavské. První představení se konalo 21. listopadu 1921.

Činnost obou českokrumlovských kin byla ukončena v období 30. září 1938 - březen 1939 a souvisela s odtržením Českého Krumlova odČeskoslovenské republiky. Lepovo kino přestalo hrát v březnu roku 1939, kdy mu německé úřady zakázaly promítat filmy, jelikož nebyl členem říšské filmové komory.

V letech 1974 až 1976 bylo v rámci brigádnické "Akce Z" postaveno nové kino s názvem "Kino Družba", na jehož stavbě bylo občany města odpracováno více jak 120 000 brigádnických hodin. Projekt kina byl zpracován podle architektonického návrhu Ing. arch. Bohumila Böhma. Součástí byla výtvarná díla ak. mal. Milana Peterky (opona, vitráže) a ak. soch. prof. Bohumila Dobiáše (fontána, keramické obklady). Kino s kapacitou 320 míst zahájilo svou činnost Slavnostním otevřením dne 18.12.1976 v 15.00 hodin a prvním titulem byl sovětský film Když přichází září.

· 1974 – zahájení výstavby kina (Akce Z).

· 18.12.1976 – otevření kina. (320 míst, denní bar).

· Objekt lze pokládat za nejzdařilejší práci významného tvůrce nadregionálního významu, Bohumila Böhma, na území Českého Krumlova.  Kino „Družba“ reprezentuje na vysoké kvalitativní úrovni vrcholnou polohu stavební kultury města 60. až 80. let 20. století a mělo by být jako dokument i umělecké dílo památkově chráněno. Přičleňuje se tak k proslulým českobudějovickým stavbám architekta („Koldům“, plavecký bazén), které jsou odbornou literaturou pokládány za velmi pozoruhodné příklady české stavební kultury 2. poloviny minulého věku.

. V devadesátých letech byl vzhledem ke snižujícímu se zájmu diváků rozdělen na provoz kina a komerční provoz posilovny a fitness

. V roce 2000 byla realizována technologie ozvučení systémem Dolby stereo SR

. V roce 2002 provedena kompletní výměna sedadel v kinosále s celkovou kapacitou 242 křesel

 

Současnost

Samotná digitalizace KINA byla provedena od 20. do 29. února 2012. Instalován byl DCI projektor Christie Digital, DCI server DOREMI a řada dalších komponentů pro ovládání systému. Zvukový řetězec byl rozšířen na konfiguraci 7.1. Dále byl nainstalován systém pro přehrávání 3D obsahu DepthQ a nové stříbrné plátno, které je díky větší odrazivosti pro tento systém nutné. Pro příjem alternativního obsahu (hudební či sportovní přímé přenosy) byl systém doplněn o příjem satelitního signálu ve vysokém rozlišení 1080p(FullHD).

V současné době je nájemcem a provozovatelem KINA LUNA společnost TARSTIA, spol. s.r.o. Navazujeme na více než stoletou historii kina v Českém Krumlově - připravovanou revitalizací objektu se Kino a veškeré jeho další společenské prostory stanou opět funkční součástí kulturního života města, aktivně se podílející na společenském a kulturním dění, ať už zapojením do městských projektů, vytvářením vlastních projektů (filmové festivaly, tematická promítání, přednášky aj.), tak vlídností a zázemím pro občanské aktivity, spolky a sdružení.

Najděte svoji akci